Chứng nhận
 • Tên: Đạt chứng nhận mã sản phẩm tiêu chuẩn quốc tế
  Chứng nhận bởi: Ban tiêu chuẩn hóa nước cộng hòa nhân dân Trung Quốc
  Ngày đăng kí: Sep. 17, 2013

 • Tên: Chứng nhận của tỉnh Quảng Đông về Sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế
  Chứng nhận bởi: Ban quản lý công nghệ và chất lượng tỉnh Quảng Đông
  Ngày đăng kí: Sep. 17, 2013

 • Tên: Chứng nhận sản phẩm thương hiệu nổi tiếng của tỉnh Quảng Đông
  Chứng nhận bởi: Viện nghiên cứu thương hiệu chất lượng Quảng Đông
  Ngày đăng kí: Dec. 01, 2013

 • Tên: ISO9001:2008
  Chứng nhận bởi: Trung tâm cấp chứng nhận Zhongliantianrun Bắc Kinh
  Ngày đăng kí: Jun. 04, 2014

 • Tên: Chứng nhận CSI
  Ngày đăng kí: Dec. 18, 2015

 • Tên: Top 500 nhà sản xuất của tỉnh Quảng Đông
  Chứng nhận bởi: Hiệp hội các nhà sản xuất tỉnh Quảng Đông, Viện nghiên cứu phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Đông, Viện nghiên cứu của Học viện khoa học xã hội tỉnh Quảng Đông

Công ty TNHH sản xuất máy móc Jufeng Quảng Đông (NHÀ MÁY)

Địa chỉ: C1.C7.C17 Huachuang Animation industrial park, Panyu District, Guangzhou.
E-mail: Jordan12303042@hotmail.com
Di động: +86-18221515195
Phụ trách: Jordan